Nogi do mebli

Nogi stołów oraz stolików kawowych,
niskie nogi dla komód i wysokie dla konsol lub wysokich barów.