Sklep internetowy boformi.com (zwany dalej Sklepem) jest własnością firmy boformi sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Warszawskiej 58C/56, NIP: 522-31-01-835 REGON: 368462215. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy poprzez adres e-mail: hello@boformi.com oraz pod numerem telefonu 535 212 333 w dni powszednie od 9.00-17.00 oraz soboty od 9.00-13.00.

Sklep internetowy

Sklep internetowy boformi.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym (pełnoletnią osobą fizyczną bądź firmą), zwanym dalej Klientem, a Sklepem. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową boformi.com lub korespondencyjnie, poprzez e-mail hello@boformi.com.

Zamówienia

 1. Prezentowane zdjęcia i wizerunki towarów nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu rzeczywistego.
 2. Prezentowane produkty i informacje o nich mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu oraz poprzez e-mail: hello@boformi.com. Formularz jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów. Wysyłając wiadomość na e-mail: hello@boformi.com, Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem.
 4. Jeśli Klient chce zostać stałym użytkownikiem, musi wpisać wybrane przez siebie hasło oraz je powtórzyć. Tworzone jest wtedy konto użytkownika, zwane dalej Kontem, na którym gromadzone są dane oraz informacje dotyczące działań Klienta na stronie boformi.com. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklepem której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep boformi.com na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Świadczenie usług w ramach Konta na stronie Sklepu boformi.com ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo zlikwidować swoje Konto, w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na hello@boformi.com z prośbą o jego usunięcie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dostępność produktów w Sklepie, prawidłowe wypełnienie formularza, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu i potwierdzenie dokonania zakupów. Zamówienie niepotwierdzone w ciągu 5 dni zostanie anulowane.
 6. Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający zakup. Wiadomość będzie zawierała informację o zamówionych produktach, pełny koszt przesyłki, sposób dostawy zadeklarowany przy składaniu zamówienia oraz nr konta bankowego dla transakcji płatnych przelewem na konto bankowe.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści, należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres e-mail: hello@boformi.com. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemie i zostaną mu przedstawione możliwe rozwiązania.

Ceny

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami detalicznymi, zawierającymi podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość jest zależna od rodzaju wybranego produktu, formy dostawy i płatności.
 3. Sklep boformi.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym, wprowadzania do sprzedaży nowych towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Ceny produktów mogą ulec zmianie w momencie wyczerpania zapasów lub zmiany cenników producentów, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony, po złożeniu zamówienia, przez obsługę naszego sklepu.

Wykonanie umowy – termin

Sklep boformi.com zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku niemożności wykonania zamówienia, do poinformowania Klienta o tym fakcie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Dostawa i czas realizacji.

 1. Zamówienia wysyłane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu bądź na adres podany w wiadomości e-mail w przypadku zamówień składanych w ten sposób. Dostawy realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 2. Wszystkie zamówienia nadawane są tylko w dni robocze. Czas doręczenia liczony jest od chwili przekazania przesyłki kurierowi lub do paczkomatu. Przewidywany czas dostawy jest zgodny z warunkami firmy kurierskiej realizującej zamówienie.
 3. Klient, przed podpisaniem odbioru przesyłki powinien upewnić się, że nie została ona uszkodzona podczas transportu. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki, należy sprawdzić stan towaru, nawet jeśli wiąże się to z otwarciem przesyłki, przed podpisaniem odbioru.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, sugerujemy sporządzenie protokołu w obecności kuriera.
 5. Klient w pełni wchodzi w posiadanie produktów z chwilą przyjęcia ich dostawy.
 6. Z chwilą otrzymania towaru przez Klienta, za ryzyko związane z tym towarem odpowiada Klient.
 7. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia o czasie, z przyczyn niezależnych od Sklepu, obsługa Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dogodnego terminu doręczenia.

Koszt przesyłki

 1. Koszt przesyłki pokrywa Klient.
 2. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich InPost, UPS, Patron Service.
 3. Niektóre przesyłki, ze względu na ich rozmiar, nie będą mogły być przesłane za pośrednictwem firmy InPost.
 4. Koszt przesyłki, zgodnie z wybraną przez klienta formą wysyłki, wyświetlany jest w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia.
 5. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym i jest bezpłatny.
 6. Sklep realizując zamówienia, dostarcza towar na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chcesz otrzymać przesyłkę poza granicami kraju, prosimy o kontakt pod adresem hello@boformi.com w celu ustalenia warunków dostawy.

Płatności

Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • przelew na konto bankowe: 53 2490 0005 0000 4000 3601 8873 (Alior bank), w tytule podając nr zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Po tym terminie, nieopłacone zamówienie zostanie anulowane;
 • za pobraniem, tylko w przypadku przesyłki kurierskiej;
 • poprzez bezpieczny system Transferuj.pl

Odstąpienie od umowy i zwrot

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.
 2. Czas na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż dostawca a wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie towaru.
 3. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne, jednoznaczne, pisemne oświadczenie na adres: hello@boformi w terminie 14 dni kalendarzowych.
 4. W oświadczeniu Klient powinien podać:
  imię i nazwisko Klienta
  nazwy i ilość zwracanych produktów
  numer zamówienia
  adres zamieszkania
  nr telefonu
  adres e-mail
  nr rachunku bankowego, na który zostanie przelana kwota za zwracany towar.
 5. Przed odesłaniem zakupionego produktu prosimy o kontakt ze Sklepem.
 6. Sklep dokona zwrotu wartości Produktu z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer konta bankowego.
 7. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu w stanie nienaruszonym do sprzedawcy (Sklepu).
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu otrzymania dowodu jego odesłania.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w artykule 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, na przykład w przypadku, gdy Produkty są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności produktu z Umową Sprzedaży, są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i/lub taśmy zabezpieczającej prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną poprzez e-mail hello@boformi.com.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  imię i nazwisko Klienta
  adres zamieszkania Klienta
  dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail)
  nazwę reklamowanego produktu
  datę zakupu
  krótki opis usterki
 6. Wraz z reklamowanym towarem, na adres Sklepu należy przesłać fakturę VAT oraz ewentualny protokół reklamacyjny sporządzony w przypadku uszkodzenia przesyłki.
 7. Sklep rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia. Jeśli uzna reklamację za uzasadnioną i uzgodni z Klientem wysyłkę nowego lub naprawionego produktu, wszelkie koszty dostawy ponosi Sklep.
 8. Po uzgodnieniu szczegółów ze Sklepem, Klient dostarcza reklamowany towar wraz z oryginalną fakturą VAT do Sklepu na adres: ul. Kopińska 42/28 02-327 Warszawa.
 9. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad i objęte gwarancją producenta.

Spory i jurysdykcja

 1. Korzystanie ze strony boformi.com podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony boformi.com podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 3. Jeżeli będąc naszym Klientem uważasz, że twoje prawa zostały naruszone, możesz skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail: hello@boformi.com. Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 4. Informujemy również, że masz prawo do poszukiwania rozwiązania ewentualnego sporu konsumenckiego poprzez platformę do rozwiązywania sporów w sposób pozasądowy, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013.

Unieważnienie zapisów regulaminu

W razie uznania postanowienia lub postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne poprzez decyzję odpowiedniego organu władzy, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, a uznanie nieważności danego postanowienia lub postanowień nie będzie dotyczyć pozostałej treści Regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Klient rejestrując się w bazie Sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo do ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez właściciela Sklepu internetowego boformi.com danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu celem realizacji zamówienia i wysłania zamówionych przez Klienta produktów.
 3. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT. Sklep boformi.com nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Wybór formy płatności za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl jest równoznaczny ze zgodą na udostępnienie przez właściciela sklepu internetowego boformi.com danych osobowych Klienta firmie Transferuj.pl wyłącznie w celu zrealizowania płatności.
 6. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy złożyli zamówienie poprzez e-mail lub telefon.
 7. Każdy Klient rejestrujący się w Sklepie akceptuje powyższy Regulamin.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

Ostatnia aktualizacja 13/05/2020